Erfarenheter och kunskap från Skogens Kraft

2020 – 2022

Skogens Kraft har arbetat för att stärka det småskaliga företagandet med skogen som bas. Målet med satsningen har varit att organisera befintliga och nya mångbrukare i Gotlands, Jönköpings, Kalmar och Kronobergs län.

Några ord från projektägaren

”Skogens Kraft har på ett tydligt sätt bidragit till att synliggöra och lyfta den för landsbygden så viktiga företagargruppen skogens mångbrukare. Projektet har drivits jordnära, med stor lyhördhet för den lilla företagarens behov och med fokus på affärsnytta. Som projektägare är vi glada och stolta över att vi har nått ut till så många med konkreta verktyg för utveckling, nätverkande och kunskapsdelning. Här vill vi dela med oss av erfarenheter, lärdomar och kunskaper från vår spännande resa.
Låt dig inspireras!”

Karin Eickhoff
regionchef LRF Syd och styrgruppsordförande Skogens Kraft