Affärsnytta

Det finns stora möjligheter att förädla mer av skogens resurser lokalt. Affärsverksamhet och lönsamhet krävs för att fler ska kunna leva och verka på landsbygden. Projektet Skogens Krafts mötesplatser har skapat förutsättningar för mångbrukarna att bygga upp ett nätverk där affärer sinsemellan har utvecklats.

Långsiktig och lönsam affärsutveckling

Mångbruksföretagen har fram tills nu saknat stöd och strukturer för långsiktig utveckling, kunskap, stöd och innovation – som just mångbrukare eller företagare med verksamhet i flera olika verksamhetsinriktningar. Skogens Kraft har tryckt på vikten av affärsverksamhet och lönsamhet och velat se en ökad medvetenhet om kvalitet samt breddning av mångbrukarnas affärer. Det finns stora möjligheter att förädla mer av skogens resurser lokalt. Affärsverksamhet och lönsamhet krävs för att fler ska kunna leva och verka på landsbygden.

Bland projektets mål återfinns ett delmål om att ”minst fem företagare har funnit nya sätt att samarbeta och fem nya produkter eller tjänster har lanserats”. Skogens Krafts mötesplatser har skapat förutsättningar för mångbrukarna att bygga upp ett nätverk och affärsrelationer sinsemellan har utvecklats under projektet.

Några konkreta exempel:

  • Norrby Trä producerar namnskyltar av ene till konferenser.
  • Norrby Trä har tillsammans med Stufvenäs Gästgifveri utvecklat ett knäckebrödsställ/hållare.
  • Skogsnytta Loaklevs har tagit fram specialprodukter som används och säljs på Trakt Forest Hotel.
  • Myoutdoorpassion har stöttat bland annat Hätteboda Vildmarkscamping och Stufvenäs Gästgifveri inom naturvägledning.
  • Your Gotland Tours och Upptäck Gotland med mig gick samman för att hålla kurser tillsammans.
  • Våneviks gård deltog på en kurs om biokol hos Ödevata gård. Nu producerar de själva biokol och håller kurser i ämnet.

Hur har Skogens Kraft bidragit till din verksamhets utveckling?

Gunnar Norrby

Norrby Trä

trending_flat

Cathrine

Hammar vid Solgen

trending_flat

Projektteamets reflektioner

Projektets övergripande syfte är att stärka det småskaliga företagandet med skogens som bas. Ett av projektets delmål är att “minst fem företagare har funnit nya sätt att samarbeta och fem nya produkter eller tjänster har lanserats”. Nu när projektet närmar sig sitt slut kan vi i projektteamet konstatera att Skogens Kraft har bidragit med att skapa olika typer av mötesplatser som har bidragit till nätverkande och kunskapsdelning med fokus på affärsnytta. När människor träffas uppstår en dynamik som leder till utveckling på olika sätt och resultatet är nya samarbeten och produkter och tjänster.

Kunskapsdelning sker på många sätt. Vi i projektteamet har jobbat för nätverkande och kunskapsdelning på företagarnas villkor, med fokus på affärsnytta och inte efter en av projektet utarbetad modell. Det har varit viktigt att möta företagarnas behov och ge dem möjlighet att dela med sig av sina erfarenheter. Att på olika sätt möjliggöra relevanta möten mellan människor.

Skogens Kraft har under projekttiden kontinuerligt arbetat med att skapa olika arenor för nätverkande – såväl fysiska som digitala. Strategin för ett dynamiskt nätverkande var att vid alla tillfällen när företagarna träffas ge möjligheter till ett meningsfullt och affärsutvecklande utbyte.

Vi tog vara på varje tillfälle där företagarna hade möjlighet att presentera sig för varandra – oavsett om mötet var fysiskt eller digitalt. En annan insats som stärkte nätverkandet var att alla aktiviteter genomfördes hos något av företagen. Så även om mötet handlade om något annat så kom företagen och företagarna närmare varandra.

Då projektet hela tiden har skapat ytor för att företagare ska hitta varandra och lära känna varandra har nya samarbeten bildats, som lett till affärer. Relationsbyggandet har lagt grunden för nya affärssamarbeten. Alla företag som varit kopplade till Skogens Kraft har på olika sätt marknadsfört sin plats, sin produkt och sig själva. Erfarenhetsutbyte och kunskapsdelning har därför fungerat bra, även mellan företagare inom helt olika verksamhetsområden.

Effekter av nätverkande:

  • Företagarna har fått inspiration och kunskap till sin egen fortsatta affärsutveckling
  • Företagarna har brettad sitt nätverk och identifierat potentiella samarbetspartners
  • Nya produkter och affärssamarbeten har skapats

Affärsnytta

Långsiktig och lönsam affärsutveckling Hur har Skogens Kraft bidragit till din verksamhets utveckling? Projektteamets reflektioner