Introduktion

Med Erfarenheter och kunskap från Skogens Kraft vill vi dela med oss av de erfarenheter och de kunskaper som vi har fått under genomförandet av projektet. Här kommer du att få ta del av olika delar av projektet – såsom fakta om deltagarna, demogårdsarbetet, aktiviteter samt några av de affärer som projektet har lett till.

Publikationen riktar sig till:

  • dig som är mångbrukare och varit med i projektet
  • dig som är nyfiken på mångbruk och vill hämta inspiration till din utveckling
  • dig som funderar på att genomföra ett liknande arbete någon annanstans i Sverige
  • dig som är politiker
  • dig som är tjänsteperson och som representerar någon av finansiärerna till projektet
  • dig som arbetar som journalist eller liknande
  • dig som är allmänt nyfiken på mångbruk och landsbygdsutveckling.

 

Om projektet

Projektet Skogens Kraft för mångbrukare i Småland, på Öland och Gotland har syftat till att stärka det småskaliga företagandet med skogen som bas och generera långsiktig utveckling för mångbruksföretag inom fokusområdena organisering, kompetensutveckling och innovation.

Projektet har pågått under 2020–2022 och finansierats av EU:s regionala utvecklingsfond, LRF, Region Gotland, Region Jönköpings län, Region Kalmar län och Region Kronoberg. LRF har varit projektägare.

Projektupplägg

Skogens Kraft har arbetat för att stärka det småskaliga företagandet med skogen som bas. Projektet har arbetat utifrån tre fokusområden; organisering, kunskapsöverföring och innovation. Flera av delarna inom respektive fokusområde går in i och påverkar varandra. I denna publikation –
Erfarenheter och kunskap från Skogens Kraft – kan du ta del av resultatet i sammanfattning. För kompletterande rapporter och utredningar, såsom Graffmans organiseringsutredning och Bjerke/Johanssons innovationsrapport.

Genomförande

Projektet har genomförts av ett projektteam bestående av Jenny Fröberg, Ellen Nystedt, Sven-Erik Larsson och Lotta Löwhagen Lundberg. Styrgruppen för projektet har bestått utav ordförande Karin Eickhoff (LRF), Magnus Hellgren (Smålands Skogs- och trästrategier), Malin Pettersson (Södra), Kersti Karltorp (IVL), Karin Nilsson (Destination Småland), Jan Ekdahl (Mellanskog) och Petter Engström (LRF). Projektet har utvärderats av Sweco AB, se länk längst ner på sidan.

Några ord från projektägaren

”Skogens Kraft har på ett tydligt sätt bidragit till att synliggöra och lyfta den för landsbygden så viktiga företagargruppen skogens mångbrukare. Projektet har drivits jordnära, med stor lyhördhet för den lilla företagarens behov och med fokus på affärsnytta. Som projektägare är vi glada och stolta över att vi har nått ut till så många med konkreta verktyg för utveckling, nätverkande och kunskapsdelning. Här vill vi dela med oss av erfarenheter, lärdomar och kunskaper från vår spännande resa.
Låt dig inspireras!”

Karin Eickhoff
regionchef LRF Syd och styrgruppsordförande Skogens Kraft

Tack!

Projektägare och projektteamet vill tacka alla deltagare, demogårdar, finansiärer, intressenter och andra för ert värdefulla bidrag i genomförandet av projektet. Utan er hade arbetet inte varit möjligt. Tillsammans har vi skapat ett projekt som har gjort avtryck. Vi ses framöver!

Introduktion

Om projektet Genomförande Några ord från projektägaren Länkar